slaskie

W dniu Walentynek odbyła się w Dąbrowie Górniczej ważna akcja społeczna - Nazywam się Miliard, której celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet. 

Wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu osób i instytucji oraz organizacji pozarządowych w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej odbył się happening z mocnym przesłaniem - przemocy mówimy NIE.

POGORIA 2


W akcji wzięło udział kilkadziesiąt kobiet - małych i dużych, wielu mężczyzn- którzy poprzez wspólny taniec demonstrowali solidarność w tej sprawie. Przechodnie otrzymywali różowe wstążki i przypinki z hasłami dotyczącymi akcji. 
Dialog także aktywnie uczestniczył w akcji - Aleksandra Konieczna z córką - taniec, Katarzyna Hachulska-Olszewska - relacja fotograficzna oraz Monika Górska - promocja/edukacja wśród przechodniów CH Pogoria. 

POGORIA 3

POGORIA 1


Dziękujemy za możliwośc wzięcia udziału w akcji i zapewniamy, że za rok także będziemy !

Przemoc to każde działanie, które narusza prawa, godność lub dobra osobiste człowieka  zagrażając jego życiu lub zdrowiu. Powodując szkody fizyczne i psychiczne, wywołując cierpienie oraz krzywdę moralną przemoc stanowi zamach na wolność człowieka. Przemoc jest zawsze intencjonalna. Ten, który krzywdzi, wykorzystuje nierównowagę sił do wymuszenia określonego zachowania. Przemoc ma wiele twarzy – to nie tylko bicie. To również przezywanie, wyśmiewanie, straszenie i grożenie, poniżanie, szturchanie. Przemoc jest groźna, bo pozbawia człowieka mocy, pewności siebie i sprawczości.  

Cichym sprzymierzeńcem przemocy jest obojętność, która u świadków przemocy wynika z  przekonania, że nie należy wtrącać się w sprawy innych albo że problem jest poważny dopiero wtedy, gdy dochodzi do przysłowiowego rozlewu krwi. U podstaw biernej postawy otoczenia często leżą stereotypy, które usprawiedliwiają przemoc dając przyzwolenie na jej stosowanie, pomniejszają rolę i odpowiedzialność sprawcy, obarczają ofiarę winą za przemoc. Z kolei ofiarom przemocy towarzyszy lęk przed zemstą tego, kto atakuje wykorzystując przewagę fizyczną lub psychiczną. Milczenie pokrzywdzonych wiąże się z poczuciem wstydu przed upublicznieniem doznanej krzywdy, która mogłaby być postrzegana przez otoczenie jako słabość, zwłaszcza gdy sprawcą przemocy jest ktoś bliski, współmałżonek lub rodzic. Wynika z tego kolejna smutna prawidłowość – w oparciu o milczącą postawę ofiar otoczenie czuje się nie uprawnione interweniować, skoro sam pokrzywdzony tego nie robi. Milczenie pokrzywdzonych może być złudne, a zarazem zgubne - bo prowadzi do poczucia osamotnienia a w konsekwencji do przekonania, że ich sytuacja jest beznadziejna. Wynikająca ze wstydu, lęku przed agresorem i przekonania o jego bezkarności bierna postawa ofiar może prowadzić do powtarzania się i utrwalania aktów przemocy.

Pomoc ofiarom przemocy to nie tylko interwencja odpowiednich służb, ale również edukacja, poradnictwo i uczenie zachowań. To szereg działań prewencyjnych  i wspierających. Mają one na celu pobudzić w człowieku proces reagowania na doznawaną krzywdę.

Szczególnie ważna jest wrażliwość na krzywdę dzieci. Są bezbronne i na słabszej pozycji. Potrzebują uważności i wsparcia ze strony całego społeczeństwa. 

W przypadku dorosłych pokrzywdzonych czasem sama wiedza o należnych prawach nie wystarcza – dotyczy to tych, którzy wskutek przemocy stracili poczucie mocy. Wówczas trzeba najpierw pobudzić u nich świadomość praw i granic, których należy bronić. Przeciwdziałanie to uczenie właściwych postaw, modelowanie zachowań poprzez społecznie akceptowane sposoby rozwiązywania konfliktów, to przeciwdziałanie stereotypom związanym z zagadnieniem przemocy.  

Przypadający w dniach od 20 do 25 lutego TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Ma zachęcić pokrzywdzonych do zgłaszania aktów przemocy i przypomnieć, że ofiary przemocy mogą sięgnąć po pomoc - zarówno prawną, jak i psychologiczną.

OPRAC. ALEKSANDRA KONIECZNA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie. W Ośrodku i jego filiach - w Siewierzu, Sławkowie i Czeladzi - przeprowadziliśmy warsztaty dla dzieci pn. Pomaluj swój świat - prawa dziecka - prawa człowieka.
Dzięki wsparciu z Biura Rzecznika Praw Dziecka - czas ferii, był nie tylko okazją do wypoczynku, ale także do refleksji. 
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy warsztatów dobrze się bawili przy okazji poznawania swoich praw .

Na FOTO- relację zapraszamy tutaj 

https://www.facebook.com/Centrum-Komunikacji-i-Mediacji-Dialog-353029871384180/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z przyjemnością informujemy, że kontynuujemy współpracę z Sądami Rejonowymi w Zagłębiu !

Dzięki porozumieniu z Paniami Prezeskami Sądów w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu pełnimy dyżury 

w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-18.00.

Konsultacje mediatorów dotyczą spraw rodzinnych, cywilnych , pracowniczych i gospodarczych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W nowym roku  nie ustajemy w naszych działaniach :)

Z pierwszych dni stycznia mamy do przekazania informację, że nasze stowarzyszenie wsparło akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazując na aukcję 2 zestawy z naszymi firmowymi gadżetami.

Orkiestra 2 2

Aukcję prowadziła Prezes Stowarzyszenia Diabetyków Polskich - Pani Barbara Tometczak , której należą się gratulacje za aktywność !

Orkiestra 1 1

Bardzo nas cieszy, że mogliśmy włączyć się tak szczytny cel, jak pomaganie oddziałom noworodkowym !!!

Do końca świata i o jeden dzień dłużej :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mija kolejny rok działania naszego Stowarzyszenia.

Bardzo udany rok - zrealizowaliśmy wspaniały projekt - Zagłębiowskie Centrum Mediacji,
który w każdym wymiarze przerósł nasze oczekiwania - )

Pozyskaliśmy nowych wspaniałych Partnerów, poznaliśmy wiele fascynujących Osób, podjęliśmy ważne działania i z dobrym wynikiem zamykamy 2017 rok.

 

 

Życzymy wszystkim - Partnerom, Klientom i Sympatykom Dialogu

Nowego 2018 Roku pełnego cudownych wrażeń, spełnionych marzeń i energii do działania.

szampan 2018

 

Zarząd Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog"

oraz wszyscy współpracownicy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Zagłębiowskie Centrum Mediacji"- już należy do historii.

Od 2014 roku Dialog prowadzi szereg akcji mających na celu promowanie mediacji, jako alternatywy dla rozwiązywania konfliktów - rodzinnych, pracowniczych, sąsiedzkich. 

W 2016 roku wzięliśmy udział w konkursie organizowanycm przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - w priorytecie Społeczeństwo Obywatelskie.

Zawalczyliśmy z najlepszymi organizacjami pozarządowymi w kategorii projektów dwuletnich - i udało nam się zdobyć grant !!!

To był  projekt obfitujący w bardzo różne działania - cykliczne dyżury mediatorów w Sądach Rejonowych - Będzina i Dąbrowy Górniczej, a w drugim roku- także Sosnowca, prelekcje dla mieszkańców Zagłębia, spotkania Klubu Mediatora, Konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji , a nade wszystko - prowadzone postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych i cywilnych . 

Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie oraz okazane zaufanie - Prezesom Sądów - Pani SSR Agnieszce Hutnik - Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Pani SSR Ewie Gradowskiej - Sąd Rejonowy w Będzinie, Pani Annie Słysz - Marcinów - Sąd Rejonowy w Sosnowcu.
Dziękujemy naszym Partnerom - a było ich przez te 2 lata bardzo wielu - poczynając od jednostek samorządu terytorialnego - Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, placówki kultury, Komendy Miejskie Policji- do uczelni akademickich  Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
Dziękujemy za wsparcie merytoryczne Rzecznikowi Praw Dziecka, Ministerstwu Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę .

Mamy pewność, że dzięki grantowi z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - nasz projekt trwający od maja 2016 do listopada 2017 - był ważną inicjatywą wpisującą się w promowanie polubownych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

Jesteśmy przekonani, że mediacje znalazły wielu zwolenników wśród profesjonalistów zajmujących się wspieraniem osób i rodzin w sytuacji konfliktów, a przede wszystkim - stały się dla wielu mieszkańców Zagłębia alternatywą dla rozwiązania trudnych sytuacji konfliktowych.

W tej chwili - w Dialogu okres podsumowań, sprawozdań i analiz.
Po Nowym Roku zapraszamy do kontaktu i dalszej współpracy.

Pozdrawiamy serdecznie

Zarząd CKiM Dialog
oraz mediatorzy .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tydzień Mediacji już za nami.

Jak co roku , już po raz czwarty- nasi mediatorzy z Dialogu pełnili dyżury w Sądach Rejonowych -w Sosnowcu,  razem z asystentami sędziowskimi z SR w Będzinie i funkcjonariuszami Policji w Dąbrowie Górniczej. Ponadto do promowania polubownych metod rozwiązywania sporów pozyskaliśmy kolejnego partnera - Komendę Miejską Policji w Sosnowcu - bardzo dziękujemy za zaangażowanie.     

  Za nami także konferencja "Mediator- zawód czy pasja ? Blaski i cienie pracy mediatora", którą zorganizowaliśmy z naszym Partnerem - Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach.

Rektor GWSH           Teczka 2

Konferencję otworzył JM Rektor GWSH Pan prof. Krzysztof Szaflarski oraz Prezes CKiM Dialog - Monika Górska. Następnie Uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawych wystąpień .

Jako pierwsza głos zabrała Pani Bożeny Szymik z Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach - o działaniach podejmowanych przez RPO na rzecz promowania mediacji. Niezwykle ważnym argumentem na rzecz polubownych metod rozwiązywania sporów jest ich pro obywatelskość - czyli przekazanie obywatelom możliwości rozwiązania sporu. Następnie wystąpił prof. Andrzej Torbus z wykładem pt. "Status prawny i odpowiedzialnośc prawna mediatora?. Profesor Torbus jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w katowicach, a takze - radca prawnym i mediatorem. Ze swojej bogatej działalności Pan Profesor podzielił się z uczestnikami uwagami i refleksjami na temat koniecznej profesjonalizacji zawodu mediatora.Dla dopełnienia obrazu wysokich kompetencji mediatora poprosilismy o wykład Panią Aleksandrę Skwarę - nauczyciela akademickiego na kierunku "Negocjacje i mediacje" w GWSH , a równocześnie - mediatorkę i psycholożkę. Wystąpienie pn. "Rozwój zawodowy mediatora" wywołał dyskusję uczestników, zwłaszcza w kontekście różnorodności szkoleń na polskim rynku i ich efektywności , a wymaganiami ustawowymi wobec mediatorów. Dyskusje trwały także podczas przerwy kawowej, co świadczyło o żywym zainteresowaniu tematyką prelekcji. Po przerwie swoje wystąpienie miała dr Elżebieta Lisowska - psycholog z Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Spojrzenie na zagadnienie wypalenia zawodowego, jako zjawiska występującego w wielu dziedzinach - pozwoliło uczestnikom konferencji na autorefleksję, tym bardziej, że cytując dr Lisowską - "wypaleniem zawodowym można się zarazić". Wystąpienie zatytułowane "Czy możemy uniknąć wypalenia zawodowego?" wskazało przyczyny, objawy , ale i sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach. Z kolei prelekcja Pana Tomasza Kawki - mediatora i superwizora mediacji - wprowadziło temat uważności na siebie i wykonywaną pracę poprzez udział w spotkaniach superwizyjnych. Superwizja jest sposobem pogłębienia świadomości siebie, stosowanych techniki narzędzi, jak i samej procedury mediacyjnej. Na koniec Konferencji głos zabrała Monika Górska - Prezes Dialogu. Z prawdziwą przyjemnością podzieliłam się z uczestnikami doświadczeniem 7 lat działania w sferze ngo i możliwości promowania mediacji , jakie są dostępne dla organizacji pozarządowych. "Dialog" to ludzie, to aktywność na wielu płaszczyznach, to udział w różnych przedsięwzięciach, to partnerstwo przy realizacji zakładanych celów. Jednym słowem - dla obecnego stanu rozwoju stowarzyszenia konieczna jest PASJA, co przełożyło się na sukces w promowaniu mediacji.

ZCM 1 ZCM 2

ZCM 3 ZCM 4

Nasi Prelegenci - od prawej : Aleksandra Skwara, Bożena Szymik, Elżbieta Lisowska, Tomasz Kawka, Monika Górska.

  

:)

Prelegenci 1 1
Podsumowując konferencję "Mediator - zawód czy pasja? Blaski i cienie zawodu mediatora" - 
do wykonywania każdego zawodu potrzebna jest rzetelna wiedza, znajomość procedur i zaangażowanie. Nie inaczej jest z zawodem mediatora. Profesjonalne wykonywanie swoich zadań wspomagane zrozumieniem dla stron konfliktu i przekonaniem o skuteczności polubownych rozwiązań - nie jest przeciwwagą dla odczuwania pasji, a znakomitym uzupełnieniem.   

Gadzety konferencja

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne - w tym pakiety otrzymane z Biura Rzecznika Praw Dziecka - serdecznie dziekujemy !

W tym miejscu pragnę podziękować naszym Mediatorom , którzy od kilku lat działają w Dialogu - Karolinie Manowskiej, Maciejowi Modrzejewskiemu, Agacie Krawczyk-Kalitowskiej, Katarzynie Osińskiej, Katarzynie Hachulskiej-Olszewskiej i Przemysławowi Gracy. Nieocenioną pomoc w przygotowaniach do Konferencji, ale również przy bezpośredniej obsłudze wydarzenia okazały nam Aleksandra Konieczna, Maria Morzonek i Katarzyna Malec - dziękuję !!!   

Zgodnie z zapowiedzami - wstawiam dla wszystkich zainteresowanych prelekcję dr Elżbiety Lisowskiej i Pana Tomasza Kawki.E.Lisowska T.Kawka

Nasz projekt "Zagłębiowskie Centrum Mediacji" jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Niebawem finał i podsumowanie .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważna informacja :

Konferencja 17.10.2017 „Mediator – zawód czy pasja? Blaski i cienie pracy mediatora” odbędzie się

w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach – Budynek C przy ul. Kostki Napierskiego 38 w Katowicach.

Prosimy o zapoznanie się z lokalizacją.

Link do mapy

https://www.google.pl/maps/uv?hl=pl&pb=!1s0x4716cecc56df2fff%3A0x9b2fbe76f560b29a!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Fsredir%3Funame%3D114002186950154864919%26id%3D6366139314628627858%26target%3DPHOTO!5sGWSH%20budynek%20c%20-%20Szukaj%20w%20Google&imagekey=!1e3!2s-iaC1FOaDGKY%2FWFkR-jcWjZI%2FAAAAAAABBFs%2F3YlkEOdVOTo-sTdsD1zc3bHWwnBZxIhFwCLIB&sa=X&ved=0ahUKEwj4hPfTmeTWAhUH2BoKHc3QD5YQoioIezAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach Tygodnia Mediacji zaplanowaliśmy dyżury w Sądach Rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu - można będzie nas znaleźć w dniach 16,18 i 20 października w godz. 16.00-18.00
 
 Natomiast w dniu 17 października w sali konferencyjnej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach Budynek 3 - ul. Kostki Napierskiego 38 - odbędzie się Konferencja : "Mediator - zawód czy pasja ? Blaski i cienie pracy mediatora"
 
Program Konferencji w wersji roboczej wygląda następująco :
- 9.30 - rejestracja uczestników
10.00-10.10 - otwarcie konferencji
10.10 - 10.25 - Pani Bożena Szymik - Główny specjalista Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach - "Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz mediacji"
10.25 - 11.00 - prof. Andrzej Torbus - Wydział Prawa i Administracji UŚ w Katowicach - 'Status prawny i odpowiedzialność prawna mediatora "
11.00 - 11.20 - dyskusja
11.20 - 11.50 - Aleksandra Skwara - mediator, psycholog,wykładowca akademicki, GWSH w Katowicach -"Rozwój zawodowy mediatora"
11.50 - 12.00 - dyskusja
12.00 - 12.30 - przerwa kawowa
12.30 - 13.10 - dr Elżbieta Lisowska - wykładowca akademicki SWPS Katowice - "Czy możemy uniknąć wypalenia zawodowego ?"
13.10 - 13.30 - dyskusja
13.30 - 14.10 - Tomasz Kawka - mediator, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,- "Superwizja w pracy mediatora"
14.10 - 14.30 - dyskusja
14.30 - 15.00 - Monika Górska - mediator, psycholog , Prezes CKiM Dialog - "Udział NGO w promowaniu mediacji na przykładzie działań Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog"
15.00 - 15.30 - dyskusja i zamknięcie konferencji
 
Udział w konferencji jest bezpłatny !
Serdecznie zapraszamy do rejestracji uczestnictwa na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediator to bardzo ciekawy zawód , wymagający specjalistycznych kwalifikacji i umiejętności, wpisany w liczne rozporządzenia i przepisy prawa. Dla wielu osób - to także pasja, wynikająca z ciekawości i otwartości na innych ludzi, gotowości do wspólnego poszukiwania rozwiązań trudnych problemów.                                                                                                                                                                                                                  
W ramach obchodów Tygodnia Mediacji we współpracy z naszym partnerem - Górnośląską Wyższą szkołą Handlową w Katowicach - w dniu 17 października 2017 r w godz. 10.00 - 16.00 organizujemy konferencję pt. "Mediator - zawód czy pasja? Blaski i cienie zawodu mediatora".

Podczas planowanej konferencji chcemy skupić się na osobie mediatora i wykonywanej przez niego pracy - wyzwaniom, trudom i sukcesom w prowadzeniu postępowań mediacyjnych. Konferencja ma być także okazją do podsumowania 4 lat projektów realizowanych przez nasze stowarzyszenie - dwóch edycji "Mediacji rodzinnych w sytuacji rozwodu - gest milości dla Twojego dziecka" 2014/2015, 2015/2016 oraz obecnie trwającego projektu pn. Zagłębiowskie Centrum Mediacji" , który realizowany jest przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wybitnych specjalistów :

- Panią Bożenę Szymik - z katowickiego Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich,
- Panią dr Elżbietę Lisowską z Uniwersytetu SWPS w Katowicach
- Pana prof. Andrzeja Torbus - z Wydz. Prawa i Administracji UŚ w Katowicach,
- Panią Aleksandrę Skwarę - z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,
- Pana Tomasza Kawkę - superwizora, członka Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,
- Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog" z Dąbrowy Górniczej  będzie reprezentować Monika Górska - Prezes .

 

Konferencja adresowana jest do osób interesujących się mediacjami - zawodowo lub amatorsko, do praktykujących mediatorów i studentów tego kierunku, a także do wszystkich osób mających zawodowy kontakt z rozwiązywaniem problemów międzyludzkich - sędziów, kuratorów, pracowników społecznych, pedagogów/psychologów pracujących w oświacie , policjantów, adwokatów. 

Zapowiada się bardzo ciekawa konferencja, z niepowtarzalna okazją do dyskusji z prelegentami   szczegółowy harmonogram konferencji- wkrótce !:)


Uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne.

W przerwie planujemy catering kawowy.
Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja uczestnictwa na adres mailowy :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..eu                               Prosimy w zgłoszeniu podać swoje miejsce zamieszkania i wykonywany zawód/ reprezentowaną instytucję.

Serdecznie zapraszamy !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzisiejszy dyżur w SR Będzin i SR Dąbrowa Górnicza odwołany