slaskie

16.09.2017

Działo się dziś podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych :)
Ekipa Dialogu przygotowała moc atrakcji dla dzieci i dorosłych - trochę zabawy, edukacji, niespodzianek i pozytywnych wrażeń :)
Dzieci uczestniczyły w konkursach - zgadywankach i losowały nagrody z Worka Niespodzianek , a w tym czasie - ich rodzice/opiekunowie rozwiązywali specjalnie opracowaną krzyżówkę ! Było dużo zabawy przy wspólnych zmaganiach - komu pójdzie lepiej - dziecku czy dorosłemu ?
Pogoda nam nie straszna, jeśli tylko jest energia i chęć do działania
Ekipę Dialogu tworzyli dziś : Karolina, Kasia O, Bożena, Ola, Kasia M, Marysia M, Przemek, Marysia D, Dagmara, Sebastian, Monika - brawo MY

21462730 1702116409808846 2329804502479211712 n

W związku ze zmianami przepisów dotyczących ubiegania się o świadczenie "500 plus" - od dnia 1 sierpnia należy przedstawić dokument poświadczający realizację obowiązku alimentacyjego. W tym celu można także skorzystać z mediacji - polubownego rozwiązania w kwestii alimentów.

Nasi mediatorzy dyżurują w ramach projektu Zagłębiowskie Centrum Mediacji - w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00 w Sądach Rejonowych w Dąbrowie Górniczej ( ul. Graniczna 23) i w Będzinie ( ul. Sączewskiego 23).

W pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-18.00 dużurujemy także w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu ( ul. Kaliska7).

Jak przebiega procedura mediacji w sprawie o alimenty?

  1. Podczas dyżuru mediatora składacie wniosek o mediację.
  2. Mediator/ka prowadzący sprawę kontaktuje się i umawia termin spotkania mediacyjnego obu stron.
  3. Na spotkanie należy zabrać:   - odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci;    - dowody osobiste rodziców,   - kserokpię wyroku rozwodowego, w którym Sąd Okręgowy zasądził alimenty ( jeżeli alimenty zostały ustalone na drodze sądowej),  - ewentualnie numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane alimenty.
  4. Na wspólnym spotkaniu mediacyjnym zostaną ustalone wszystkie kwestie dotyczące świadczenia alimentacyjnego. 
  5. Po zakończonym postępowaniu mediacyjnym otrzymacie od mediatora :    - egzemplarz ugody mediacyjnej,  - egzemplarz protokołu z postępowania mediacyjnego,  - wzór wniosku o zatwierdzenie ugody mediacyjnej.
  6. Po zakończonej mediacji należy złożyć wniosek o zatwierdzenie ugody we właściwym Sądzie Rejonowym (wraz z ugodą i protokołem). Zgodnie z przepisami (art. 18314 kodeksu postępowania cywilnego)  Sąd przeprowadza niezwłocznie postępowanie co do zatwierdzenia ugody mediacyjnej.

 

Projekt "Zagłębiowskie Centrum Mediacji" jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wczoraj tj. 06.06.br w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie Klubu Mediatora poświęcone mediacjom w sprawach karnych. Zaproszeni goście - funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz Panie Kuratorki zawodowe ds. karnych z Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej chętnie dyskutowali z gronem mediatorów - było bardzo żywo, a chwilami wręcz - gorąco :)

Różne spojrzenia, różne zadania do wykonania, różne rozumienie efektu - a w tym wszystkim wola współpracy na gruncie zawodowym. 

Wszyscy uczestnicy spotkania dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi , w tym także poszukiwaniem najlepszego sposobu rozwiązywania sytuacji konfliktowych . Z punktu widzenia mediatorów - odpowiedzialność za konflikt jest po stronie osób zwaśnionych, a zadanie mediatora polega na ułatwieniu rozmowy o problemie, pomoc w znalezieniu punktów wspólnych i szukania kompromisu. 

Dziękujemy za wymianę uwag i refleksji, dzięki temu wszyscy zdobyliśmy ważne spostrzeżenia i lepiej rozumiemy swoje stanowiska w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń , ofiar i sprawców ...

Spotkanie Klubu Mediatora odbyło się w ramach realizacji projektu "Zagłębiowskie Centrum Mediacji", który jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować współpracę !

W dniu 25 kwietnia 2017 roku w godzinach od 16:00 do 18:00 Centrum

Komunikacji i Mediacji Dialog uruchomiło do Państwa dyspozycji Pogotowie

Rodzicielskie. W siedzibie Stowarzyszenia w Dąbrowie Górniczej przy ulicy

Sienkiewicza 6A, dyżurowali specjaliści udzielając bezpłatnych porad z zakresu

prawa rodzinnego, pedagogiki oraz mediacji. Nasi doradcy odnotowali duże

zainteresowanie rodziców.

Rozumiejąc potrzebę tego typu poradnictwa postanowiliśmy starać się o

dofinansowanie stale funkcjonującego Pogotowia Rodzicielskiego. Będziemy

informować o postępach w tej sprawie.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Światowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej to zapoczątkowana w 2007 roku  inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na mogące towarzyszyć sytuacji rozpadu rodziny zjawisko utrudniania bądź uniemożliwiania kontaktów jednego z rodziców z własnym dzieckiem. W Polsce od szesnastu lat patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Rzecznik Praw Dziecka.

Liczba rozwodów wciąż rośnie. Bez względu na więź rodziców z dzieckiem, siłę i czas konfliktu małżeńskiego, rozwód to bolesne doświadczenie narażające dziecko na uczucie opuszczenia, straty i krzywdy. Nie jest to jedyne zagrożenie. Alienacja rodzicielska stanowi formę emocjonalnej przemocy w postaci świadomych i nieświadomych zachowań jednego rodzica, prowadzących do zaburzeń w relacji między dzieckiem a drugim rodzicem. Alienacja może przejawiać się izolowaniem dziecka od drugiego rodzica, stosowaniem szantażu emocjonalnego, okazywaniem niechęci czy agresji wobec drugiego rodzica w obecności dziecka, wikłaniem dziecka w przyczyny rozejścia się jego rodziców, pozorowaniem ratowania dziecka przed drugim rodzicem, czy uwypuklaniem negatywnych cech drugiego rodzica. W efekcie może dojść do odrzucenia rodzica przez dziecko i utraty więzi.

Gdy alienujący rodzic wciąga dziecko w konflikt małżeński lub partnerski, staje się ono jego bezbronną ofiarą. Alienacja rodzicielska może prowadzić do obniżonej samooceny u dziecka, objawiać się trudnościami w budowaniu relacji międzyludzkich, problemami z tożsamością, uzależnieniami czy próbami samobójczymi. W dorosłym życiu może być źródłem problemów emocjonalnych, seksualnych, osobowościowych i psychicznych oraz wpływać na trudności w budowaniu związków i funkcjonowaniu w relacjach intymnych. Wyalienowane dziecko może stać się wyalienowanym dorosłym.   

Nieskrępowany dostęp do miłości obojga rodziców, obecnych i zaangażowanych w opiekę oraz wychowanie, stanowi gwarancję zdrowego rozwoju dziecka. Skonfliktowanym rodzicom łatwo jest pominąć rzeczywiste potrzeby najmłodszych członków rodziny. Zdarza się, że pochłonięci własnym poczuciem krzywdy dorośli zapominają, że dziecko nie jest ich partnerem. Wikłając je w konflikt, dopuszczają się szeregu nadużyć i manipulacji. Wówczas z pomocą rodzinie może przyjść autorytet zewnętrzny. Szukanie dróg porozumienia i zachęcanie rozstających się rodziców do znajdywania rozwiązań związanych z opieką i wychowaniem dziecka, mających na celu jego dobro, może stanowić skuteczną przeciwwagę dla alienacji rodzicielskiej.

W oparciu o wiedzę i kompetencje, przy odpowiedniej postawie - pozbawionej stereotypów, pełnej uważności i zrozumienia dla powagi i specyfiki problemu - instytucje społeczne, wychowawczo – oświatowe i socjalne, mogą wspomagać rodziny w bolesnej sytuacji rozpadu. Prosimy Państwa o przekazanie informacji zainteresowanym Rodzicom.

W dniu 25 kwietnia 2017 roku od 16:00 do 18:00 Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog uruchamia do Państwa dyspozycji Pogotowie Rodzicielskie. W siedzibie Stowarzyszenia w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Sienkiewicza 6A, dyżurować będą specjaliści z zakresu prawa rodzinnego, pedagogiki oraz mediacji.

Zapraszamy !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Życzenia wielkanocne Dialog 3

Bardzo dobrze rozwija się nasza współpraca z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach ;-)

partnerstwo

Od początku roku - za nami już trzecie spotkanie ze studentkami i studentami kierunku psychologia oraz negocjacje i mediacje.

Wczoraj było bardzo merytorycznie - dużo ważnych kwestii do omówienia, wiele pytań i otwartość na zdobywanie doświadczenia - szykuje się znakomita kadra na rynku psychologiczno-mediacyjnym.

Ogromnie cieszy zainteresowanie mediacjami - praktycznym zastosowaniem w różnych obszarach. Najbardziej interesuje słuchaczy jednak obszar mediacji rodzinnych - aż żal, że nie ma więcej czasu na przyjrzenie się ważnym wątkom ..

Gratuluję GWSH takich zaangażowanych studentów ;-)

A Dialogowi - takiego partnerstwa , które służy promowaniu idei mediacji ;-)))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt nabiera przyspieszenia - jak na początek wiosny przystało :)

Dyżurujemy w 3 Sądach Rejonowych :

- Dąbrowa Górnicza i Będzin - w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00

- Sosnowiec ( ul. Kaliska 7) - w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00

Każda osoba, która chce się dowiedzieć - na czym polegają mediacje, jak przebiegają, co można zyskać podejmując rozmowę z drugą stroną - może zgłosić się na taki dyżur, gdzie uzyska bezpłatną konsultację profesjonalnego mediatora.

 

Prowadzimy także prelekcje dla różnych grup społecznych - wczoraj odbyły się aż 3 takie spotkania promujące alternatywne metody rozwiązywania konfliktów.

W grupie Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu mediacje - w różnych obszarach wzbudziły duże zainteresowanie. Informacja, że mediatorzy dyżurują w Sądzie w Sosnowcu uczestnicy prelekcji przyjęli z zadowoleniem. Miło było patrzeć, jak Studentki i Studenci notują informacje o zasadach, rodzajach i zaletach mediacji. Ulotki rozeszły się jak "świeże bułeczki" .

Kolejne spotkanie odbyło się w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie. Prelekcja zostala zorganizowana na zaproszenie Pani Dyrektor Jolanty Białas dla wszystkich pracownikow merytorycznych - pedagogow , psychologów, logopedów. Najbardziej interesującym wątkiem były oczywiście mediacje rodzinne .

Na koniec dnia - wizyta studyjna studentow psychologii z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Spotkanie było bardzo merytoryczne - prowadziliśmy ożywione dyskusje m.in na temat różnic w terapii i mediacji, nad specyfiką postępowań mediacyjnych i nad tym, dlaczego czasem nie dochodzi do porozumienia ... Studenci byli zainteresowani warunkami wpisywania na listy mediatorów przy Sadach Okręgowych i możliwościami praktykowania w naszym regionie. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne i gadżety promujace projekt "Zagłębiowskie Centrum Mediacji".

To był bardzo pracowity dzień, ale jestem przekonana, że przyniósł wiele dobrego dla upowszechnienia mediacji w naszej społeczności lokalnej - Zagłębia i nie tylko.

Dzisiejsze spotkania były udane także dzięki naszym wolontariuszkom - Oli i Marysi - serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W imieniu CKiM „Dialog”zyczenia8marca

 

naszym prezentem dla Kobiet będą zebrane informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej

na naszym terenie.

Do pobrania ( wykazy punktów pomocy prawnej)

Promując mediacje - jako metodę pozasądowego rozwiązywania sporów - staramy się dbać o wysoki standard naszych działań. W tym celu w ramach Klubu Mediatora uczestniczyliśmy w warsztacie nt konstruowania ugód w sprawach cywilnych.

Szkolenie prowadził Maciej Tański - Prezes Fundacji Partners Polska  oraz członek Społecznej Rady ds ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

Szkolenie pozwoliło nam skonfrontować wiedzę z praktyką " z tej strony Łaby" - a konkretnie pomiędzy Mazowszem a Zagłębiem. 

Mimo ogromnego zaangażowania Trenera i uczestników - nadal pozostało wiele spraw do omówienia - zgodnie z zasadą im głębiej w las, tym więcej drzew ...

Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia .

warsztat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wraz z pierwszymi oznakami wiosny - dostaliśmy sporo pozytywnej energii i podejmujemy nowe działania !

Zarząd Dialogu podpisał porozumienie o współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach, reprezentowaną przez JM Rektora prof. nzw.dr hab.Krzysztofa Szaflarskiego oraz Panią mgr Alicją Polok - Dyrektorem Administracyjnym.

W ramach nawiązanej współpracy przy projekcie Zagłębiowskie Centrum Mediacji - studenci kierunku "Negocjacje i Mediacje" będą odbywać w Dialogu wizyty studyjne, podczas których postaramy się uzupełnić posiadaną przez nich wiedzę o praktyczny, albo lepiej - o praktykowany w Dialogu -  wymiar mediacji.

To dla Dialogu wspaniałe wyróżnienie, że dla uzupełnienia studiów na temat pozasądowych metod rozwiązywania sporów Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach zdecydowała się na współpracę z naszym stowarzyszeniem !

http://www.gwsh.pl/studia/podyplomowe.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------