slaskie

Październik w Klubie Mamy, Taty i Malucha -
Przypominamy, że w ramach projektu Klub Mamy, Taty i Malucha - można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i prawnika.
 
W październiku w godz. 16.00-19.00
- dyżur psychologa : 10 i 24,
- dyżur prawnika : 14 i 28.
Obowiązuje telefoniczna rezerwacja terminu : 881-710-959.
 
Rodziców i opiekunów zapraszamy także w w godzinach 17.30 - 19.00 :
14.10 - warsztat psychologiczny - "Psychologia pozytywna w wychowaniu -jak wychować szczęśliwe dziecko?" - psycholog Aleksandra Skwara,- w PKZ Dom Kultury w Dąbrowie Górniczej- Ząbkowicach
19.10 - prelekcja - "O prawach i obowiązkach rodziców i opiekunów" - Sędzia w stanie spoczynku Barbara Bochyńska, -w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie
19.10 - prelekcja - "W dżungli wychowania -dziecko kłopot czy radość?" - Halina Kuras pedagog - w PKZ Dom Kultury w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach
Obowiązuje telefoniczna rezerwacja uczestnictwa w sekretariatach PKZ Dom Kultury w Ząbkowicach 32 733 - 87- 90 i w MiPBP w Będzinie 32 267- 41- 65 !!!
 
Informujemy, że zarówno tematy warsztatów, jak i prelekcji będą się powtarzać w Dąbrowie Górniczej i w Będzinie tak, aby jak największa ilość osób mogła skorzystać z ciekawych propozycji wsparcia w wychowaniu dzieci !
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.
 
Zapraszamy !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FestiwalLudziAktywnych2016 9

FestiwalLudziAktywnych2016 14

FestiwalLudziAktywnych2016 19

FestiwalLudziAktywnych2016 20

FestiwalLudziAktywnych2016 21

FestiwalLudziAktywnych2016 26

FestiwalLudziAktywnych2016 28

FestiwalLudziAktywnych2016 29

FestiwalLudziAktywnych2016 2

 

KLUB MAMY, TATY I MALUCHA

mama tataZAPRASZA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO 7 r.ż.
Z DĄBROWY GÓRNICZEJ ORAZ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

 

czas realizacji: wrzesień - grudzień 2016

rodzaj zajęć

lokalizacja

prelekcje:

  • Prawnika          
  • psychologa
  • pedagoga
  • warsztaty psychologiczne

PKZ DOM KULTURY ZĄBKOWICE

ul. Chemiczna 2

42-520 Dąbrowa Górnicza

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

ul. Piłsudskiego 39

42-500 Będzin


  • konsultacje/ porady indywidualne:
  • prawnika,
  • psychologa,
  • mediatora

CENTRUM KOMUNIKACJI I MEDIACJI „DIALOG”

ul. Sienkiewicza 6A/6

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Harmonogram zajęć dostępny na stronach:
www.ckimdialog.eu, www.palac.art.pl, www.biblioteka.bedzin.pl

Zapisy na zajęcia przyjmowane są pod numerami telefonów:
- PKZ DOM KULTURY ZĄBKOWICE - 32 733-87-90,
- MiP BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE - 32 267-41-65,
- CKiM „DIALOG” - 881-710-959.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Harmonogram.DOC

PLAKAT.PDF

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich zwraca się do Państwa o podjęcie, wzorem lat ubiegłych, różnorodnych działań promujących mediację. Poza dyżurami mediatorów mogą to być inicjatywy takie jak konferencje, prelekcje, warsztaty o tematyce mediacyjnej, pikniki rodzinne, debaty itp. Cenne są wszelkie formy działań pozwalające na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym mediacji, do jak najszerszego grona osób.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich prosi o przedstawienie planowanych działań w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM najpóźniej do piątku 7 października br.

Więcej informacji

Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” dla mieszkańców powiatu będzińskiego i Dąbrowy Górniczej przygotowało nowy projekt 

p.n. „Klub Mamy, Taty i Malucha”, który będzie trwał od września do grudnia 2016 r.

mama tata

Dla realizacji naszych działań pozyskaliśmy znakomitych partnerów – Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie .
Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci do 7 r.ż., którzy chcą wiedzieć jak dobrze i mądrze wychowywać swoje dzieci , oraz  jak radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z rodzicielstwem.  Projekt  ma charakter edukacyjno-rozwojowy
i przewiduje  prelekcje (psychologa, pedagoga, prawnika) warsztaty psychologiczne i porady indywidualne. Zajęcia grupowe ( prelekcje i warsztaty) odbywać się będą w siedzibie partnerów tj. w  Domu Kultury w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach ul. Chemiczna 2 oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego 39. 

Na indywidualne spotkania z prawnikiem, psychologiem i mediatorem zapraszamy do siedziby Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” ul. Sienkiewicza 6A/6 w Dąbrowie Górniczej – zapisy na konsultacje przyjmujemy pod numerem telefonu 881-710-959.

Pierwszą prelekcję pt. „Rodzice na szlaku - nie ma wychowania tam, gdzie nie ma oznakowanych szlaków, po których można się bezpiecznie poruszać – porozmawiajmy o stawianiu granic dzieciom” poprowadzi psycholog, coach, mediator Aleksandra Skwara.
Mieszkańców powiatu będzińskiego zapraszamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie 14.09.2016 o godz. 17.30 ,               natomiast mieszkańców Dąbrowy Górniczej  28.09.2016 r. o godz. 17.30 do Domu Kultury w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach .

 Zapisy na zajęcia przyjmowane będą od września  pod numerami telefonów : 
Dom Kultury w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach - 32 733 87 90,
MiPBP w Będzinie  - 32 267 41 65                                                                                                                                                                         oraz  u koordynatora projektu 881-710-959.

Szczegółowy harmonogram działań będzie dostępny na stronach internetowych : www.ckimdialog.eu, www.palac.art.pl, www.biblioteka.bedzin.pl
Udział w projekcie jest bezpłatny, bowiem jest on finansowany przy udziale środków Województwa Śląskiego.

Koordynator projektu Monika Górska

Przypominamy, że Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” równolegle prowadzi projekt „Zagłębiowskie Centrum Mediacji” – bezpłatne konsultacje mediatorów w Sądach Rejonowych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej w poniedziałki w godz. 16.00-18.00. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Mediacje rodzinne są sposobem na ustalenie zasad opieki nad wspólnymi dziećmi w przypadku rozwodu - w sposób polubowny, z zachowaniem poufności i dobrowolności .
Od 20 sierpnia br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące w/w ustaleń pomiędzy rodzicami. Ważnym aspektem, który znajdzie swoje miejsce w sytuacji orzekania o rozpadzie małżeństwa będzie  prawo dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców.

"Zgodnie z przepisami rozstający się rodzice powinni porozumieć się między sobą w sprawie opieki nad dzieckiem. W porozumieniu takim ustalają np., w jaki sposób będą podejmować najważniejsze decyzje dotyczące dzieci, jak będą się dzielić opieką i kosztami ich utrzymania, z kim będą one mieszkać. Dotychczas, jeśli nie byli w stanie dojść do kompromisu, sąd obligatoryjnie ograniczał władzę jednego z rodziców (najczęściej był to ojciec).

Dzięki nowelizacji, która w sobotę  wchodzi w życie, nie będzie trzeba ograniczać władzy rodzicielskiej, nawet jeśli rodzice nie osiągną porozumienia.

Z wprowadzenia tych przepisów zadowolony jest również rzecznik praw dziecka Marek Michalak, z którego inicjatywy przygotowano projekt. "Nowelizacja zwiększa ochronę praw dziecka w trakcie konfliktów rodzicielskich, niezależnie, czy rodzice się rozwodzą, czy żyją w rozłączeniu."


Cały artykuł znajduje się -  link do materiału
http://prawo.gazetaprawna.pl/

Projekt "Zagłębiowskie Centrum Mediacji" nabiera rozpędu - tworzymy Biblioteczkę Mediatora, w której znajdą się takie pozycje jak : "Mediacje,Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", "Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych" , czy "Mosty zamiast murów" i "Pozytywna psychologia porażki".
Nie zabraknie także lektur prawniczych "Pisma procesowe w sprawach rodzinnych" oraz "Postępowanie cywilne w pigułce".


A już we wrześniu w ramach naszego projektu planujemy przeprowadzić prelekcje dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej m.in dla seniorów i dla przedstawicieli Rad Osiedlowych. Prelekcje będą dotyczyły promowania alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w sprawach rodzinnych i cywilnych , wskazywania zalet mediacji i możliwości ich zastosowania w różnorodnych sytuacjach konfliktowych.
We wrześniu także odbędzie się  kolejne spotkanie Klubu Mediatora, którego gościem będzie SSO Irena Waszkielewicz - sędzia koordynator ds mediacji przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Już wkrótce podamy szczegółowy harmonogram planowanych działań i będziemy przyjmować zgłoszenia uczestnictwa.

Przypominamy, że dla mieszkańców Zagłębia prowadzimy  konsultacje mediatorów w Sądach Rejonowych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej - w poniedziałki w godzinach 16.00-18.00.

Projekt  Zagłębiowskie Centrum Mediacji jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Biblioteka M

Od czerwca br realizujemy nowy projekt pn. "Zagłębiowskie Centrum Mediacji", który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach projektu oferujemy:
- bezpłatne konsultacje mediatorów w Sądach Rejonowych w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej
- bezpłatne postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych i cywilnych
- prelekcje dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej i powiatu będzińskiego poświęcone mediacjom, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania konfliktów.

Projekt będzie trwał do listopad 2017 roku.

Zachęcamy do skorzystania z konsultacji naszych mediatorów.

Untitled

grill 2016a

Organizacje licznie dopisały - było wesoło i smacznie.
Nad całością imprezy czuwały koleżanki z Centrum Aktywności Obywatelskiej - Magda, Ola i Kaja - za co serdecznie dziękujemy.
Dialog pojawił się w licznym gronie - Agata, Kasia, Karolina, Marysia, Przemek, i Monika.
Dziękujemy Kasi P. za koszyk pełen niespodzianek :)
Mamy nadzieję,że takich imprez integracyjnych jeszcze będzie kilka i wtedy pojawimy się w liczniejszym składzie ;-)))

Dokonało się - podsumowaliśmy projekt "Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka" realizowany dzięki wsparciu The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje. Naszą konferencję uświetniły wystąpienie znamienitych gości - za co bardzo serdecznie dziękujemy ! Dziękujemy wszystkim osobom za przybycie i udział w konferencji ! Dziękujemy Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej za pomoc w organizacji konferencji

 

2Konf 1SSR 2a3Konf otwarcie 2akonf 24Krysztof Kotwarcie 4aSSR 2a

W dąbrowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 21 czerwca br. w godz. 14.00 - 18.00 odbędzie się konferencja podsumowująca dwie edycje projektu "Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka" realizowanego przy udziale środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ( Fundacja Dzieci Niczyje). 

  Podstawowym celem projektu było upowszechnienie mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych, szczególnie w rodzinach zagrożonych rozpadem, ze zwróceniem uwagi na potrzeby dzieci.

Naszymi działaniami początkowo objęliśmy 3 miasta – Będzin, Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec, gdzie współpracowaliśmy z Sądami Rejonowymi, ale także z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze wspierania dziecka i rodziny. Podczas obecnej edycji działaliśmy głównie w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej.

Patronat honorowy nad projektem objęli Prezydenci Miast : Będzina -  Pan Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej - Pan Zbigniew Podraza.

Projekt był współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Na zakończenie naszych działań we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej oraz Urzędami Miast Będzina i Dąbrowy Górniczej planujemy konferencję podsumowującą dwuletni projekt dot. alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. W programie konferencji ciekawe prelekcje o różnych formach i odcieniach mediacji - transgranicznej, rówieśniczej, a także - o skutkach braku porozumienia dla rozwoju dziecka - czyli o zjawisku alienacji rodzicielskiej.

Swój udział jako prelegenci potwierdzili m.in. Krzysztof Kuchciak – prokurator w stanie spoczynku, SSR Rafał Cebula - Sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, Aleksandra Skwara- - mediator z Polskiego Centrum Mediacji oddział w Siemianowicach Śląskich  i Halina Kuraś – Kierownik Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie.

Serdecznie zapraszamy na konferencję , która odbędzie się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. T. Kościuszki 25  w dniu 21 czerwca br. w godz. 14.00 -18.00.

  

 Program konferencji

13.30 -13.50 - rejestracja uczestników

14.00 -14.20 -  otwarcie konferencji - 

14.20 - 14.40 - Podsumowanie drugiej edycji projektu "Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka" - Monika Górska , Prezes CKiM 'Dialog" Dąbrowa Górnicza

14.40 - 15.00 -  " Odległośc i różne systemy prawne w kontekście pracy mediatora" - Krzysztof Kuchciak - prokurator - Lublin

15.00 - 15.20 - "Lekcje porozumienia - mediacje rówieśnicze " - Aleksandra Skwara - psycholog, mediator- Polskie Centrum Mediacji o/Siemianowice Śląskie,

15.20 - 15.40 - ' Ograniczenia i szanse mediacji rodzinnych z perspektywy syndromu alienacji rodzicielskiej" - Halina Kuraś - Kierownik Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Będzin,

15.40 - 16.00 - 'Mediacje sądowe w społeczeństwie  postmodernistycznym" - SSR Rafał Cebula - Sąd Rejonowy Siemianowice Śląskie

16.00 - 16.30 - przerwa kawowa

16.30 - 17.30 - dyskusja z udziałem prelegentów

       17.30 - zamknięcie konferencji

 Prosimy o rezerwacją uczestnictwa do 15 czerwca br. na nasz adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy serdecznie !