slaskie

Od stycznia br wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące mediacji. 

mediatorinegocjatorb

 

" Celem zmian jest skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów - zarówno po stronie obywateli, jak i państwa.

 Mediacja jest nie tylko szybsza i tańsza.

Jest także przyjazna dla skonfliktowanych stron, zapewnia odformalizowanie procedury, poufność oraz możliwość wypracowania rozwiązań uwzględniających przyszłe relacje.

Nowelizacja zakłada upowszechnienie mediacji w sprawach cywilnych (również rodzinnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy).

Najważniejsze zmiany obejmować będą :

  • wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu
  • wzmocnienie obowiązku informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji, szczegolnie na wstępnym etapie postępowania,
  • sąd będzie mogł skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy, a także więcej niż raz w toku postępowania,
  • mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres 3 miesięcy,
  • wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem zostanie zwolniony od opłaty sądowej,
  • jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, sąd zwróci stronom całość uiszczonej opłaty sądowej.

 

Przypominamy, że nasze stowarzyszenie realizuje drugą edycję projektu "Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu - gest miłości dla Twojego dziecka ", który jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

Plakat do FB

Wszystkich zainteresowanych informacjami na temat zasad polubownego rozwiązywania sporów - zapraszamy na spotkania z mediatorami .

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu zamieszczona na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,

przeprowadzka

Zmieniamy miejsce naszej działalności :)

Od stycznia 2016 będziemy Państwa zapraszać do nowej siedziby "Dialogu" -

ul. Sienkiewicza 6 A/ 6 w Dąbrowie Górniczej.

Ponieważ nadal jesteśmy w fazie organizacyjnej - prosimy o wyrozumiałość. 

Do czasu uzyskania pełnej stabilości w nowej rzeczywistości - wszelką korespondencję prosimy kierować na adres korespondencyjny :

42-506 Będzin, ul. Strzyżowicka 3.

 

Gala z okazji Spotkania świata biznesu i trzeciego sektora, przy okazji zabawy andrzejkowej  .

Podczas imprezy - sympatyczny moment - Pan Prezydent Zbigniew Podraza wręczył wyróżnienia wolontariuszom szczególnie zasłużonym dla społeczności naszego miasta . Wśród wyróżnionych - nasza Marysia Morzonek !

Gratulujemy i bardzo się cieszymy , że Marysia jest z nami od 3 lat :)

Wolontariusze 1

Bardzo miła chwila dla nas wszystkich -)))

Gala z Marysia

 

Projekt prowadzony w Gimnazjach w Dąbrowie Górniczej i w Będzinie powoli zmierza ku końcowi. Na relacje z warsztatów zapraszamy na stronę poświęconą projektowi w zakładce - Projekty - Ryzyko pod kontrolą. 

W związku z obchodzonym Tygodniem Mediacji nasze stowarzyszenie przeprowadziło szereg działań mających na celu promowanie mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. W porozumieniu z Prezesami Sądów Rejonowych w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej w dniach 12-14 i 16 października nasi mediatorzy pełnili dyżury w siedzibach sądów. Dzięki otrzymanym plakatom i ulotkom
z Ministerstwa Sprawiedliwości - informacja o planowanych działaniach została rozpowszechniona w obu miastach Zagłębia.

Natomiast w dniu 15 października, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji , w ramach nawiązanej współpracy z Panem Krzysztofem Malczewskim - Dyrektorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie odbyła się debata panelowa inaugurująca drugą edycję projektu "Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu - – gest miłości dla Twojego dziecka" poświęcona problematyce mediacji ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych.

tytuł projektu

 

dyrekcja

W debacie uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości - kuratorzy zawodowi, ławnicy , asystenci sędziów, funkcjonariusze Policji,  przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, oświaty, samorządowcy oraz członkowie  organizacji pozarządowych wspierających dzieci i rodziny. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy broszury wydane przez Ministrerstwo Sprawiedliwości na temat wszystkich rodzajów mediacji.

asystenci

ogólne

Członkowie Dialogu przedstawili rezultaty i wnioski z poprzedniej edycji projektu , a także informacje o prowadzonych przez stowarzyszenie równolegle innych projektach mających m.in na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i nietolerancji wśród młodzieży.

Przede wszystkim jednak, przedstawiliśmy działania planowane w ramach obecnej edycji projektu i zachęcaliśmy uczestników spotkania do promowania mediacji rodzinnych w swoich środowiskach. Poza dyżurami w Sądach Rejonowych w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej, zapewniamy bezpłatne porady psychologiczne oraz bezpłatne postępowania mediacyjne w sytuacji konfliktu rodzinnego. Planujemy także warsztaty dotyczące specyfiki sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej rozpadem , w których mogą wziąć udział osoby pracujące w obszarze wspieraia dziecka i rodziny.

Realizowany przez nas projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje. To wielkie wyróżnienie, że nasz projekt po raz drugi otrzymał grant przyznawany w ramach ogólnopolskiego konkursu Fundacji Dzieci Niczyje .

Ważnym punktem debaty była propozycja naszego stowarzyszenia organizowania cyklicznych spotkań w gronie przedstawicieli różnych środowisk , które sprzyjałyby integracji i wymianie doświadczeń w obszarze wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych/konfliktowych.  Ta idea wydaje się szczególnie istotna w związku ze zmianami w zakresie mediacji, które zaczną obowiązywać od stycznia 2016 roku. Uczestnicy debaty przychylnie odnieśli się do pomysłu zorganizowania Klubu mediatora - takie zdanie wyrazili w ankiecie przeprowadzonej na koniec spotkania.

Po zakończonej debacie mediatorzy, asystenci sędziowscy oraz psychologowie pełnili dyżur dla zainteresowanych osób, a pracownicy biblioteki - zapewniali na ten czas opiekę dla dzieci.

Mając na względzie koncepcją Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości – obchody tegorocznego Tygodnia Mediacji opierały się na propagowaniu inicjatyw lokalnych promujących polubowne rozwiązywanie konfliktów.
W związku z powyższym, w
 ramach nawiązanej współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczna w Będzinie - przygotowano merytoryczne zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Będzinie. Dzieci uczestniczyły w warsztatach p.n  "Spotkanie z bajką terapeutyczną"  
w oparciu o bajkę "Bohaterski pajączek" Małgorzaty Sałaj z książki "Bajkoterapia" pod redakcją Katarzyny Szeligi.

pajęczek i dzieci

bajka 2

Zajęcia dla najmłodszych prowadziła Pani Celina Nowak z Wypożyczalni dziecięcej , a z naszych obserwacji wynika, że dzieci znakomicie się bawiły.

Dzieci otrzymały także słodki poczęstunek, którego sponsorem były Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z Raciborza - serdecznie dziękujemy !

 

W dniach 12-16.10 obchodzony jest Tydzień Mediacji:
Dyżury mediatorów „Dialogu” w Sądach Rejonowych 
Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23:
12.10 – 10.00 -12.00
13.10 – 16.00 - 18.00
14.10 – 16.00 - 18.00
16.10 – 16.00 - 18.00

Będzin , ul. Sączewskiego 23
12.10 – 16.00 - 18.00
13.10 – 10.00 - 12.00
14.10 – 16.00 - 18.00
16.10 – 16.00 - 18.00

Porady mediatorów są bezpłatne!

15.10 – Międzynarodowy Dzień Mediacji – realizowany we współpracy z Sądem Rejonowym w Będzinie, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie ( MiPBP)
Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji wpisują się w koncepcję Ministerstwa Sprawiedliwości, która zakłada propagowanie inicjatyw oddolnych – włączenie środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez prezesów sądów i sędziów, koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, oraz współpracę pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości .

Harmonogram działań realizowanych w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

9.30 - 11.00- spotkanie z bajką terapeutyczną „Jak pomóc dziecku radzić sobie ze swoimi uczuciami ?” zajęcia poprowadzi nauczyciel-bibliotekarz, pracownik MiPBP w Będzinie
Miejsce- czytelnia dla dzieci w MiPBP

11.30 - 13.30 – spotkanie p.n. „Rola instytucji publicznych w inicjowaniu i propagowaniu mediacji” - dyskusja środowisk lokalnych m.in. mediatorów , sądów, prokuratury, policji, ośrodków wspierających rodzinę
Miejsce – aula w MiP BP
Po dyskusji- zapraszamy na poczestunek

14.00 -16.00 – dyżury mediatorów, psychologów, pedagogów, prawników

Osoby zainteresowane udziałem w MDM proszone są o kontakt z koordynatorem akcji p. Agnieszką Stachurą – tel. 509-745-012, lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w MDM jest bezpłatny !

5.10 i 19.10 – Sąd Rejonowy Dąbrowa Górnicza i Będzin, w godz. 16.00 - 17.00

Porady mediatorów są bezpłatne!

W związku z naszym projektem "Ryzyko od kontrolą - Gimnazjalne Grupy Liderów" zwróciliśmy się do Rzecznika Praw Dziecka -Pana Ministra Marka Michalaka - o wsparcie merytoryczne. I tak, z Biura Pana Ministra otrzymaliśmy wiele ciekawych materiałów i gadżetów, które nie tylko uatrakcyjnią realizowany przez nas projekt , ale z pewnością pozwolą utrwalić wśród młodzieży treści podejmowane podczas warsztatów.
Serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi za okazaną pomoc i wsparcie !
Rozdanie otrzymanych materiałów wśród gimnazjalistów planujemy na zakończenie projektu.

paczka1 paczka2

Sukces po raz drugi - nasz projekt dotyczący mediacji rodzinnych otrzymał grant z  Fundacja Dzieci Niczyje.
Jesteśmy ogromnie dumni i szczęśliwi !
Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.
Projekt potrwa od października 2015 do czerwca 2016. O szczegółach planowanych działań będziemy informować na bieżąco - w zakładce Projekty - Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu 2015.

Po wakacyjnej przerwie wracamy z dyżurami mediatorów w Sądach Rejonowych - w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej .
Pierwsze planowane dyżury we wrześniu to : 07.09 i 21.09. Będzie można skorzystać z bezpłatnej konsultacji mediatorów w godz. 15.30 - 16.30.
Zapraszamy !