slaskie

W dniu Walentynek odbyła się w Dąbrowie Górniczej ważna akcja społeczna - Nazywam się Miliard, której celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet. 

Wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu osób i instytucji oraz organizacji pozarządowych w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej odbył się happening z mocnym przesłaniem - przemocy mówimy NIE.

POGORIA 2


W akcji wzięło udział kilkadziesiąt kobiet - małych i dużych, wielu mężczyzn- którzy poprzez wspólny taniec demonstrowali solidarność w tej sprawie. Przechodnie otrzymywali różowe wstążki i przypinki z hasłami dotyczącymi akcji. 
Dialog także aktywnie uczestniczył w akcji - Aleksandra Konieczna z córką - taniec, Katarzyna Hachulska-Olszewska - relacja fotograficzna oraz Monika Górska - promocja/edukacja wśród przechodniów CH Pogoria. 

POGORIA 3

POGORIA 1


Dziękujemy za możliwośc wzięcia udziału w akcji i zapewniamy, że za rok także będziemy !

Przemoc to każde działanie, które narusza prawa, godność lub dobra osobiste człowieka  zagrażając jego życiu lub zdrowiu. Powodując szkody fizyczne i psychiczne, wywołując cierpienie oraz krzywdę moralną przemoc stanowi zamach na wolność człowieka. Przemoc jest zawsze intencjonalna. Ten, który krzywdzi, wykorzystuje nierównowagę sił do wymuszenia określonego zachowania. Przemoc ma wiele twarzy – to nie tylko bicie. To również przezywanie, wyśmiewanie, straszenie i grożenie, poniżanie, szturchanie. Przemoc jest groźna, bo pozbawia człowieka mocy, pewności siebie i sprawczości.  

Cichym sprzymierzeńcem przemocy jest obojętność, która u świadków przemocy wynika z  przekonania, że nie należy wtrącać się w sprawy innych albo że problem jest poważny dopiero wtedy, gdy dochodzi do przysłowiowego rozlewu krwi. U podstaw biernej postawy otoczenia często leżą stereotypy, które usprawiedliwiają przemoc dając przyzwolenie na jej stosowanie, pomniejszają rolę i odpowiedzialność sprawcy, obarczają ofiarę winą za przemoc. Z kolei ofiarom przemocy towarzyszy lęk przed zemstą tego, kto atakuje wykorzystując przewagę fizyczną lub psychiczną. Milczenie pokrzywdzonych wiąże się z poczuciem wstydu przed upublicznieniem doznanej krzywdy, która mogłaby być postrzegana przez otoczenie jako słabość, zwłaszcza gdy sprawcą przemocy jest ktoś bliski, współmałżonek lub rodzic. Wynika z tego kolejna smutna prawidłowość – w oparciu o milczącą postawę ofiar otoczenie czuje się nie uprawnione interweniować, skoro sam pokrzywdzony tego nie robi. Milczenie pokrzywdzonych może być złudne, a zarazem zgubne - bo prowadzi do poczucia osamotnienia a w konsekwencji do przekonania, że ich sytuacja jest beznadziejna. Wynikająca ze wstydu, lęku przed agresorem i przekonania o jego bezkarności bierna postawa ofiar może prowadzić do powtarzania się i utrwalania aktów przemocy.

Pomoc ofiarom przemocy to nie tylko interwencja odpowiednich służb, ale również edukacja, poradnictwo i uczenie zachowań. To szereg działań prewencyjnych  i wspierających. Mają one na celu pobudzić w człowieku proces reagowania na doznawaną krzywdę.

Szczególnie ważna jest wrażliwość na krzywdę dzieci. Są bezbronne i na słabszej pozycji. Potrzebują uważności i wsparcia ze strony całego społeczeństwa. 

W przypadku dorosłych pokrzywdzonych czasem sama wiedza o należnych prawach nie wystarcza – dotyczy to tych, którzy wskutek przemocy stracili poczucie mocy. Wówczas trzeba najpierw pobudzić u nich świadomość praw i granic, których należy bronić. Przeciwdziałanie to uczenie właściwych postaw, modelowanie zachowań poprzez społecznie akceptowane sposoby rozwiązywania konfliktów, to przeciwdziałanie stereotypom związanym z zagadnieniem przemocy.  

Przypadający w dniach od 20 do 25 lutego TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Ma zachęcić pokrzywdzonych do zgłaszania aktów przemocy i przypomnieć, że ofiary przemocy mogą sięgnąć po pomoc - zarówno prawną, jak i psychologiczną.

OPRAC. ALEKSANDRA KONIECZNA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------